Harmonogram pracy szkoły

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASTRZĘBIEJ GÓRZE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.

APELE I UROCZYSTOŚCI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

  1.  

Inauguracja roku szkolnego 2017/2019

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne

3 IX

2. 

Sprzątanie świata

Wychowawcy klas, nauczyciele

21 IX

3. 

Dzień Edukacji Narodowej

L. Węgrowska,

 H. Nowak,

I. Szymańska

 

12 X

4.

Międzynarodowy dzień bibliotek szkolnych

B. Meler

X

5.

 100 rocznica odzyskania niepodległości

M. Szeiba

M. Szulc

X

6. 

Dzień papieski

s. Margerita

X

7.

Konkurs j. angielskiego kl. I-III

M. Szeiba

XI

8. 

Apel z okazji rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego

I. Idkowiak

XI

9. 

Be nie zabec mowy starków

E. Ścibior, N. Orzeł

XII

10.

Konkurs historyczny

I.Idkowiak

XII

11.

Szkolny konkurs ortograficzny

E. Groth

M. Putkowska

XII

12. 

Spotkanie opłatkowe, przedstawienie bożonarodzeniowe

M. Szulc, M. Fortuna,

s. Margerita

XII

13.

Konkurs biblijny

s. Małgorzata

XII

14.

Choinka noworoczna

Grono pedagogiczne

I

15.

Czytanie jest ok!

B. Meler

Cały rok

16.

Dzień Babci i Dziadka

kl. I - III

II

17.

Bal przebierańców

Wychowawcy klas

II

18.

Literacki konkurs języka polskiego

E. Groth,

M. Putkowska

II

19.

Konkurs języka angielskiego dla klas

 IV - VIII

  1. Deling
  2. M. Szeiba

II

20.

Rocznica zaślubin Polski z morzem

E. Ścibior

N. Orzeł

II

21.

Walentynki

M. Szeiba 

II

22.

Konkurs recytatorski poezji polskiej

L. Węgrowska

H. Nowak

E. Groth

III

23.

Konkurs matematyczny - Kangur

R. Kowalska

M. Fortuna

III

24.

Pierwszy dzień wiosny

Wychowawcy klas

III

25.

Konkurs wiedzy o szkole

 i miejscowości

M. Szulc

H. Żaczek

B. Meler

III

26.

Przedmiotowe konkursy kuratoryjne

Nauczyciele

Cały rok

27. 

Rocznica śmierci Jana Pawła II

s. Margerita

IV

28. 

Konkurs recytatorski Rodno Mowa

E. Ścibior

N. Orzeł

IV

29.

Dzień Ziemi

Wychowawcy, nauczyciele

IV

30. 

Konstytucja 3 Maja

M. Szulc

V

31.

Dzień Matki

Wychowawcy klas

V

32.

Dzień Dziecka

Zawody sportowe –Wychowawcy

D.Świątkiewicz

M. Deling

VI

33. 

Festyn szkolny

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne

VI

34. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne

VI

35. 

Aktualne gazetki

A. Ryske

M. Szulc

zgodnie                                    z harmonogramem uroczystości