Sala Doświadczania Świata

„Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można odczuwać smakiem i dotykiem. Jednak wiele osób ma duże trudności z prawidłowym odbiorem tych bodźców lub ich interpretacją...”

 

W naszej szkole od 16 lat funkcjonują klasy integracyjne do których uczęszczają dzieci z różnymi dysfunkcjami. Z myślą o nich udało nam się w tym roku stworzyć Salę Doświadczania Świata.

    Jest to pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, równowagi. Sala umożliwi podopiecznym lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwi odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewni odprężenie, bezpieczeństwo, wyciszenie i wypoczynek. Wprowadzi w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia, zachęci do nawiązywania kontaktu i współdziałania z drugą osobą, pomoże w pokonywaniu lęku.

    Terapia w sali, poprzez indywidualnie dostosowaną stymulację i aktywizację wybranego zmysłu, zapewni znalezienie nowej drogi dotarcia do dziecka, którego zaburzenia utrudniają prawidłową komunikację i podjęcie aktywności.

    Różnorodność oferowanych bodźców odciągnie dzieci od zachowań niepożądanych, które na co dzień dezorganizują zajęcia i uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie. Dzięki zajęciom prowadzonym w Sali Doświadczania Świata dzieci nadpobudliwe często wyciszają się i uspokajają, natomiast dzieci bierne i zahamowane wykazują większą aktywność, zainteresowanie oraz chęć poznawania i działania.

    Sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czas koncentrowania się na nich. Bodźce pozwalają na odpoczynek połączony z biernym ich odbiorem.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci:

 • nadpobudliwych psychoruchowo,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • niepełnosprawnych intelektualnie,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z autyzmem,
 • z zespołem Downa,
 • z zaburzeniami wzroku i słuchu.

W naszej Sali Doświadczania Świata znajdują się następujące sprzęty:

 • interaktywny dywan,
 • interaktywna kolumna świetlna,
 • basen z podświetlanymi piłeczkami,
 • wyspa światłowodów,
 • kurtyna światłowodów,
 • blokomoduły, kształtki rehabilitacyjne,
 • projektor solar 250 led,
 • projektor laserowy – gwiezdne niebo.