Logopeda

LOGOPEDA - IWONA IDKOWIAK, MONIKA PUTKOWSKA

GODZINY  PRACY:

 

Poniedziałek

 8.00 – 10.35

10.50 – 11.35

Monika Putkowska

Iwona Idkowiak

Wtorek

 8.55 – 11.35

 Iwona Idkowiak

 

Środa

 8.55 – 10.35

11.45 -13.25

 Iwona Idkowiak

Iwona Idkowiak

 

Czwartek

 8.00 – 9.45

9.50 – 11.35

 Monika Putkowska

Iwona Idkowiak

 

Piątek

 9.50 – 10.35

11.45 – 12.30

 Iwona Idkowiak

Iwona Idkowiak

 

Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej. W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. 

Na podstawie diagnozy logopedycznej przeprowadzonej we wrześniu, do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:

  • seplenienie międzyzębowe - w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;
  • seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz np. zamiast szkoła - skoła;
  • rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;
  • bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;
  • mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa np. kiedy - kedy.

Korekcja wad wymowy polega na:

  • usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg);
  • ćwiczeniach oddechowych;
  • kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy);
  • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.