Rada Rodziców

 

Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.

Skład:

Przewodniczący - Tomasz Jędrzejewski

Zastępca - Bożena Zaglaniczna - Kohnke

Skarbnik - Justyna Lachs