Patron

Patronem Szkoły Podstawowej

w Jastrzębiej Górze jest Stefan Żeromski.

 

 

Stefan Żeromski, pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla (1864-1925), prozaik, dramatopisarz, publicysta. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Studia w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie przerwał 1888 z braku środków do życia. Następnie pracował jako guwerner w dworach szlacheckich, m.in. w Nałęczowie. Chory na gruźlicę, wyjechał 1892 do Szwajcarii, gdzie pełnił funkcję zastępcy bibliotekarza Polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu.


Po powrocie pracował 1897-1903 w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie. 1905 w Nałęczowie, m.in. inicjator założenia Uniwersytetu Ludowego. 1908 zmuszony

do opuszczenia zaboru rosyjskiego, przeniósł się do Galicji, 1909 wyjechał do Paryża,

od 1913 w Zakopanem.

Związany z ruchem niepodległościowym, po wybuchu I wojny światowej zgłosił się 1914 do Legionów,

ale później odsunął się od J. Piłsudskiego ze względu na negatywny stosunek do polityki państw centralnych. 1918 organizator polskiej władzy państwowej na Podhalu, prezydent tzw. Republiki Zakopiańskiej.

Od 1919 w Warszawie.

Inicjator projektu Akademii Literatury, współzałożyciel i prezes (1920) Związku Zawodowego Literatów Polskich, założyciel Straży Piśmiennictwa Polskiego i polskiego PEN-Clubu (1924). Przyczynił się do powstania Towarzystwa Przyjaciół Pomorza (1920), uczestniczył w akcji plebiscytowej na Mazurach. W dowód uznania dla zasług otrzymał mieszkanie na Zamku Królewskim w Warszawie. 1924 kandydował do Nagrody Nobla,

ale jej nie otrzymał, głównie z powodu kampanii niemieckiej po opublikowaniu tomu Wiatr od morza (1922).

Zbiory prozy:

 • Opowiadania opublikowane pod pseudonimem Maurycy Zych (1895, m.in. Doktor Piotr, Siłaczka) oraz Rozdziobią nas kruki, wrony... (1895) nawiązujące do powstania styczniowego,
 • Utwory powieściowe (1898, dłuższe opowiadania, np. O żołnierzu tułaczu, Promień).
 • Powieści społeczno-obyczajowe: Syzyfowe prace (1897),
 • Ludzie bezdomni (tom 1-2, 1899, z datą 1900).
 • Wydarzeniem stała się wielka powieść historyczna z okresu wojen napoleońskich Popioły (tom 1-4, 1904)
 • oraz "klechda" z czasów powstania styczniowego Wierna rzeka (1912).

Podejmując tematykę historyczną, Żeromski nawiązywał do problemów współczesności, np. w utworach:

 • Sen o szpadzie (1905),
 • Echa leśne (1905),
 • Nagi bruk (1906),
 • Nokturn (1907),
 • Słowo o bandosie (1908),
 • Duma o hetmanie (1908),
 • a także w tragedii Sułkowski (1910).

Tematykę współczesną podjął w powieściach:

 • Dzieje grzechu (tom 1-2, 1908),
 • Uroda życia (1912),
 • Przedwiośnie (1924, z datą 1925),
 • w trylogii Walka z szatanem (1916-1919)
 • oraz dramatach: Róża (1909),
 • Turoń (1923), U
 • ciekła mi przepióreczka (1924).

Poematy prozą:

 • Wisła (1918),
 • Międzymorze (1923),
 • Puszcza jodłowa (1925).


Według utworów Żeromskiego zrealizowano filmy:

 • Dzieje grzechu A. Bednarczyka (1911), H. Szaro (1933) i W. Borowczyka (1975),
 • Uroda życia W. Wauera i E. Modzelewskiego (1921, 2 serie) oraz J. Gardana (1930),
 • Wierna rzeka E. Puchalskiego (1922, wyświetlany pt. Rok 1863), L. Buczkowksiego (1936) i T. Chmielewskiego (1983, premiera 1987),
 • Przedwiośnie H. Szaro (1928) oraz Przedwiośnie F. Bajona (2000),
 • Ponad śnieg K. Megalickiego (1929),
 • Wiatr od morza K. Czyńskiego (1930),
 • Róża J. Lejtesa (1936).