Owoce w szkole

Grupa docelowa

 

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

 

Cele programu:

 

  • trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe,
  • pod społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania - w szczególności dzieci - oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

 

Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:

 

  • wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym,
  • wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiedną dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
  • spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.