Projekt unijny

Jesteś tu: » Strona główna » Projekt unijny

„Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo”


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.2 „Edukacja Ogólna”, Poddziałanie 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę u 793 uczniów (w tym 369 dz.) wszystkich 6 szkół kształcenia ogólnego w Gminie Władysławowo, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji 152 nauczycieli (w tym 136 k.) oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne do 31.10.2018r.

czytaj więcej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2016

                                                                                                                                    Dyrektora ZOPO we Władysławowie  z dnia 1 grudnia 2016 r


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo”

czytaj więcej