Projekt unijny 2013/2014

Jesteś tu: » Strona główna » Projekt unijny » Projekt unijny 2013/2014

  

 

 

                         

 

 

"ZŁAP WIATR W POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY"

 

 

Projekt realizowany w ramach POKL 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych. Termin realizacji: kwiecień 2012 r. – wrzesień 2014 r.

 

Projekt realizowany w partnerstwie:
Lider projektu: DES UMWP

czytaj więcej

Prowadzimy bloogi

 

Chłopcy: bursztynzlotembaltyku.bloog.pl

 

Dziewczyny: miedzynamizeglarkami.bloog.pl

Galerie