Logopeda

Jesteś tu: » Strona główna » Logopeda

 

GODZINY  PRACY   LOGOPEDY:

 

IWONA IDKOWIAK

 

PONIEDZIAŁEK

8.55 – 9.40

10.55 – 11.40

 

12.35 - 15.25

WTOREK

10.30 – 11.45

12.35 – 15.25

ŚRODA

9.40 – 11.40

12.40 – 14.15

PIĄTEK

13.30 – 14.45

 

 

 

Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej. W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. 

 

Na podstawie diagnozy logopedycznej przeprowadzonej we wrześniu, do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:

 

  • seplenienie międzyzębowe - w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;
  • seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz np. zamiast szkoła - skoła;
  • rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;
  • bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;
  • mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa np. kiedy - kedy.

 

Korekcja wad wymowy polega na:

 

  • usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg);
  • ćwiczeniach oddechowych;
  • kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy);
  • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.

 

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

 

Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.