Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Rekrutacja

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH                            

I KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w  Jastrzębiej Górze

 

L.p.

Termin

 

Czynność

 

1.

 

03.04.2017r. – 19.04.2017r.

 

 

Zbieranie zgłoszeń, wniosków

 i oświadczeń

 

2.

20.04.2017r.– 20.04.20157r.

 

Postępowanie komisji rekrutacyjnej

 

3.

25.04.2017r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

 i niezakwalifikowanych

 

4.

25.04.2017r.– 28.04.2017r.

 

Zgłoszenie woli odnośnie wyboru szkoły

 

5.

10.05.2017r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

6.

 10.05.-04.07.2017r.

 

Postępowanie uzupełniające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy do oddziałów w każdy dzień roboczy w godzinach: 9:00-13:00

Dodatkowy dyżur:

 

Wtorek 04.04.2017 r. w godz. 14:30-17:00


Kryteria naboru na wolne miejsca do klasy pierwszej dotyczące kandydatów

spoza obwodu szkoły

 

L.p.

 

Kryterium

Punkty

 

Wymagane

dokumenty

 

1

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego

w danej szkole

50

 

oświadczenie

 

2

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do naszej szkoły

 

20

 

oświadczenie

 

3

Rodzice/prawni opiekunowie pracują na terenie szkoły

 

10

 

oświadczenie

4

Rodzice/prawni opiekunowie pracują na terenie gminy Władysławowo

 

10

 

oświadczenie

 

 

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA NA STRONIE 1 W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW

DÓŁ STRONY