Plan pracy SU 2015/16

Jesteś tu: » Strona główna » Samorząd Uczniowski » Plan pracy SU 2015/16

Plan pracy SU 2015/16

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

Poziom – Szkoła Podstawowa

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

W roku szkolnym 2015/2016 samorząd uczniowski przyjął następujące cele ogólne za priorytetowe :

 

  1. INTEGRACJA ZESPOŁU SZKOLNEGO.
  2. UCZENIE WSPÓŁPRACY, WYRABIANIE NAWYKÓW SYSTEMATYCZNOŚCI I OBOWIĄZKOWOŚCI.
  3. ROZWIJANIE SZACUNKU DLA PRACY INNYCH.
  4. WDRAŻANIE DO ZACHOWANIA ZASAD I REGUŁ OBOWIĄZUJĄCYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH.
  5. UMACNIANIE POCZUCIA ZWIĄZKU Z ZESPOŁEM KLASOWYM I SZKOLNYM.
  6. POBUDZANIE DO PIELĘGNOWANIA CIĄGŁOŚCI TRADYCJI.
  7. ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO.

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 

CELE OPERACYJNE

ZADANIA DO REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI

SEKCJA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

 

 

Rozwijanie samorządności.

Poznajemy się

i współpracujemy.

 

1. Rozpoczęcie działalności  Samorządu Uczniowskiego.               

Demokratyczne wybory do Rady SU:  

- powołanie Komisji Wyborczej 

- wybory do SU, ogłoszenie wyników wyłonienie Zarządu  przydział obowiązków

- ślubowanie przewodniczącego SU.

 

2. Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2015/2016:

- zebranie organizacyjne – przedstawienie propozycji,

- wyłonienie sekcji, przydział sekcjom zadań do realizacji,

- omówienie dokumentów , w oparciu o które pracuje szkoła,

- opracowanie planu pracy SU

z uwzględnieniem planu pracy szkoły.

 

3. Zagospodarowanie gazetki ściennej na korytarzu i jej uaktualnianie

.

4. Systematyczne prowadzenie  dokumentacji.

 

5. Podsumowanie półrocznej pracy samorządu (po I semestrze nauki)

  

Spotkania z opiekunem.

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie analiza

i dyskusja nad Statutem Szkoły planem wychowawczym szkoły

i regulaminami szkolnymi.

Przygotowanie

i wykonanie gazetki. Pisanie protokołów zebrań SU.

 

 

Opiekun

Zarząd SU

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada samorządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz.

 

 

 

Zgodnie z terminarzem zdarzeń.

 

 

 

 

 

Uczniowie kształtują własny stosunek do nauki, rozwijają zainteresowania. Współzawodnictwo

w nauce.

 

- klasyfikacja klas semestralna

  i końcowo roczna .

 

- prezentacja sylwetek najlepszych uczniów GALERIA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW (gazetka ścienna)

 

 

 

 

 

Rada SU

 

 

Luty, maj

 

 

         Cały rok

 

 

Dbamy o estetykę otoczenia

 

 

Pomoc w pełnieniu dyżurów na korytarzu szkolnym, kontrola zmiany obuwia.

 

 

 

Wyznaczeni dyżurni

 

 

 

Sekcja porządkowa

 

 

 

Listopad

 

Cały rok

 

Organizowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych

 

Współuczestniczymy w organizowaniu zabaw i akcji szkolnych

 

 Dzień krawata i muszki. Kl. 0-6
Weronika Włodarczyk, Monika Migowska  -  Listopad

Dzień śmiesznego obuwia i skarpetek. Kl. 0-6
Daria Parchem, Roksana Mach - Styczeń

Bal karnawałowy. Kl. 0-6
Samorząd Uczniowski

Szczęśliwy numerek. Kl. 4-6
Nauczyciele, Samorząd Uczniowski

Skrzynka życzeń (pomysły uczniów na szkolne dyskoteki). Kl. 0-6
Daria Parchem i Daria Sikorra

Międzyklasowe turnieje klasowe (np.  przez tydzień na dużych przerwach) Kl. 1-6

Konkurs na najbardziej ozdobioną salę lekcyjną z okazji zbliżającego się święta Wielkanocnego. Kl. 0-6

Poczta Walentynkowa. Kl. 0-6.
Roksana Mach i Daria Sikorra kl. 4-6. Monika Migowska i Weronika Włodarczyk kl. 0-3.

Konkurs plastyczny "Szkoła moich marzeń" Kl. 0-6
Daria Parchem, Roksana Mach - Styczeń.

Mistrz zagadek. Kl. 4-6.
Monika Migowska, Weronika Włodarczyk, Opiekun SU - Marzec

Mikołajki - dzień na czerwono. Kl. 0-6

 

 

 

 

 

 

     Propozycje zadań

i deklaracja ich realizacji  przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada i Zarząd  SU

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Ważne wydarzenia w życiu społeczności uczniowskiej.

 

 Sporządzanie gazetek okolicznościowych

 

 

Wyznaczeni uczniowie

 

Sekcja kronikarska

 

 

 

Cały rok

 

 

Prowadzimy działalność  informacyjną

 

1. Organizowanie zebrań Rady SU – dwa razy w miesiącu .

3. Prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy SU.

4. Dokumentowanie działań samorządu na stronie WWW szkoły

5. Diagnozowanie działalności samorządu na zebraniach podsumowujących realizację wyznaczonych celów.

 

 

Rada samorządu

 

 

Sekretarz i opiekun SU

 

Rada samorządu

 

Dwa razy w miesiącu

 

Cały rok ( w zależności od potrzeb)

 

Cały rok

 

 

 

Wydarzenia kulturalne i historyczne dotyczące naszej miejscowości regionu i ojczyzny.

 

Wszystkie uroczystości rocznicowe i okolicznościowe

 

 

Udział pocztu sztandarowego

 

Samorząd

 

Cały rok

 

 

Organizujemy swój czas wolny .

Działalność rozrywkowa .

 

-  zabawa andrzejkowa z wróżbami i wyborami

- półmetkowy bal przebierańców

- dyskoteki integrujące całą społeczność uczniowską

-  Dyskoteka „Do zobaczenia po wakacjach „

 

Organizacja zabaw szkolnych i konkursów

 

Rada samorządu

 

Zgodnie

z terminarzem zdarzeń.

 

 

 

Dbamy o higienę i o środowisko oraz unikamy agresji , przemocy i siły Wspieranie ekologów.

 

1. Dbałość o porządek w szkole i otoczeniu szkoły.

2.Udział w akcji : Sprzątanie świata .

3. Obchodzimy uroczyście Światowy Dzień Ziemi.

4. Organizacja Dnia wiosny – konkurs na „Palmę Wielkanocą „

 

 

 

Kontrola

Sprzątanie

Konkursy

Prezentacje

 

 

 

Sekcja porządkowa

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Działamy na rzecz środowiska szkolnego uczestniczymy

w akcjach charytatywnych.

 

Pomoc organizacyjna podczas festynu szkolnego

  1. Dzień Sportu na Dzień Dziecka

 

 

 

 

 

 

Pomoc w organizacji akcji.

 

 

 

 

 

 

 

Rada SU

 

Czerwiec

 

 

 

 

W każdym z punktów planu działalność Samorządu Uczniowskiego będzie nadzorował i wspierał opiekun samorządu:

  mgr inż.  Zbigniew Stefanowicz .